Ogrzewanie

Oferujemy ogrzewanie dla wszystkich obiektów:

 • mieszkania
 • domy jednorodzinne
 • biurowce
 • hale produkcyjne
 • itp.

Różne metody ogrzewania np. ogrzewanie tradycyjne, nadmuchowe, promiennikowe. Wykorzystujemy odnawialne źródła energii stosując pompy ciepła i systemy solarne.

Więcej:

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektor słoneczny to urządzenie służące do odbioru ciepła z promieniowania słonecznego i przeniesienia go w ciecz roboczą, a ta z kolei ogrzewa wodę w zbiorniku.

Energia słoneczna jest bezpłatna i efektywna. Natężenie promieniowania słonecznego w naszym kraju jest różne w zależności od regionu i waha się w granicach od 900 do 1200 kWh/m2. Możemy je wykorzystać. Stosując system solarny z wysoko sprawnymi kolektorami i odpowiednimi elementami systemu, możemy pokryć od 50% do 60% rocznego zapotrzebowania na podgrzewanie wody w domu jedno- lub wielorodzinnym. W okresie od maja do sierpnia energia słoneczna wystarcza na prawie całkowite pokrycie tych potrzeb, a w miesiącach przejściowych można ją optymalnie wykorzystać do wstępnego podgrzewania ciepłej wody. Zmniejsza to zużycie gazu czy oleju.

Kolektor składa się z kilku warstw:
- przezroczysta pokrywa - wykonana ze szkła solarnego o niskiej  zawartości tlenków żelaza, zapewniająca długie utrzymanie wysokiej sprawności;
- absorber - główny element kolektora, wykonany z aluminium lub miedzi, pokryty substancjami bardzo dobrze absorbującymi ciepło;
- izolacja i obudowa - jako izolator stosuje się wełnę mineralną lub poliuretan; całość mieści się w szczelnej obudowie.

Kolektory słoneczne najczęściej wykorzystywane są do podgrzewania ciepłej wody. Istnieje również możliwość wykorzystania kolektorów słonecznych do ogrzewania mieszkań i budynków, a także do podgrzewania basenów.

POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła jest to urządzenie grzewczo - klimatyzacyjne. Spełnia funkcję podobną do pieca, kotła gazowego, olejowego lub grzejnika elektrycznego z możliwością działania odwróconego.

Zimą możemy do mieszkania dostarczać energię, a latem odprowadzać, akumulując jej nadmiar np. w gruncie. Pompy ciepła są całkowicie ekologiczne, nie wydzielają żadnych substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Przy aktualnych cenach paliw, instalacje ogrzewcze i klimatyzacyjne oparte na pompach ciepła stają się konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych systemów ogrzewczych i klimatyzacyjnych. Energia, która magazynowana jest przez nasze otoczenie nigdy nie podrożeje. Dostępna jest pod względem ilości bez ograniczeń, w przeciwieństwie do paliw naturalnych, które są już na wyczerpaniu i należało by je eliminować. W każdym procesie spalania wydzielany jest dwutlenek siarki, sadza oraz inne szkodliwe substancje zatruwające wodę, powietrze i glebę. Systemy grzewcze z wykorzystaniem pomp ciepła są ciche, czyste, nie wydzielają zapachów, żadnych sadz ani spalin.

Pompy ciepła przemieniają ciepło o niskiej temperaturze (nawet w zimie przy temperaturach poniżej 0°C) w ciepło o wysokiej temperaturze. Odbywa się to w zamkniętym procesie obiegowym, poprzez stałą zmianę stanu fizycznego czynnika roboczego (parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie). W ten sam sposób np. lodówka pozbywa sie ciepła ze swego wnętrza i oddaje je później na zewnątrz.

Instalacja grzewcza z pompami ciepła składa się z dolnego żródła ciepła, pompy ciepła oraz górnego żródła ciepła.

Przewaga pompy ciepła nad tradycyjnym podgrzewaczem wody.

Przy ogrzewaniu wody przy użyciu pompy ciepła zużywa się minimum 3,5 razy mniej energii niż przy grzaniu grzałką elektryczną. Oznacza to, że każda 1kWh energii elektrycznej pobranej z sieci daje nam 3,5kWh energii oddanej wodzie w postaci ciepła. Brakujące 2,5kWh energii cieplnej pompa pozyskuje z energii zawartej w powietrzu, które schładza. Dodatkowym efektem pompy ciepła jest wysuszenie pomieszczenia, w którym jest ona eksploatowana. Ma to szczególne znaczenie gdy pompa pracuje w pomieszczeniach piwnicznych lub spiżarniach. Jest to więc urządzenie wysoko cenione na rynku z punktu widzenia ekologii i oszczędności energii.

OFERTA

W swej ofercie posiadamy wszystkie urządzenia wielu firm

Międzyinnymi:

 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • elektryczne urządzenia grzewcze
 • piece akumulacyjne z rozładowaniem statycznym i dynamicznym
 • konwektory
 • grzewacze szybko nagrzewające
 • pojemnościowe ogrzewacze wody
 • przepływowe ogrzewacze wody
 • urządzenia gotujące wodę
 • suszarki do rąk
 • maty grzewcze

Kontakt

EL-CHŁOD
ul. Bukowa 57
43-438 Brenna
woj. śląskie
formularz kontaktowy